2009-12-11 09:52 #0 av: Dior

Nya regler om vem som får arbeta med sjukvård på djur

Djurägare kan behöva kontrollera behörigheten på dem som behandlar deras djur efter årsskiftet. Då träder riksdagens nya lag om behörigheter för djurhälsopersonal i kraft.

Nu har Jordbruksverket beslutat vilka kompetenser som krävs för att få godkännande inom olika yrkesgrupper. Det är sedan länge klart att en ny lag börjar gälla 1 januari 2010, som bestämmer vem som får arbeta med hälsovård på djur.

Riksdagen har velat att det ska vara klarare regler kring vilka kunskaper djurhälsopersonal ska ha och vem som ska ha ansvaret vid behandlingar. Fram till i dag har till exempel inte djursjukvårdare eller de som arbetar med tänder på häst behövt visa upp någon särskild utbildning.

 - Det här blir en trygghet för djurägarna, så att de vet att den som utför sjukvård på djur har rätt kompetens. För människor tycker vi det är självklart att personalen har legitimation och en gedigen utbildning som kontrolleras av staten, men den rättigheten har inte gällt djur på alla hälsovårdsområden, säger Lotta Ternström-Hofverberg, på enheten för veterinära frågor.

Flera olika vägar för att få behörighet

Veterinärer och djursjukskötare får legitimation efter att ha gått en universitetsutbildning som är inriktad på respektive yrke. Hovslagare kan få godkännande på tre olika vägar, beroende på hur mycket utbildning eller praktik som de har.

Yrken för vård av människor godkänns också för djur

 Sjuksköterskor, sjukgymnaster och tandläkare som är legitimerade inom den vanliga sjukvården kan få godkännande för att arbeta med sitt yrke även på djur efter att ha gått en tilläggsutbildning på universitetsnivå om djur.

Gott om tid att skaffa rätt kompetens

För de yrken som kommer att kunna få behörighet har man tid på sig att skaffa rätt kompetens. Fram till och med 2014 går det att få sin behörighet baserad på lång yrkeserfarenhet och att man visa upp att man har rätt kompetens. Under tiden får man fortsätta att arbeta som vanligt.

Varje enskild behandlare får ansvaret för vården.

Fram till i dag har ansvaret för att utföra behandlingar legat på djurägaren eller en veterinär även då behandlingen har utförts av någon annan. Nu får de behörighetsreglerade yrkeskategorierna eget ansvar för de behandlingar som man utför.

Att arbeta utan behörighet

Den som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård men som inte tillhör de yrken som kan få behörighet, får fortsätta med detta så länge de följer de nya reglerna om behandlingsförbud. De innebär bland annat att de inte får utföra operativa ingrepp eller behandla djur som fått lugnande.

Källa: Jordbruksverket