Western

Westernridning

2009-06-05 01:29 #0 av: AnneN

Westernridning är en ridteknik där häst och människa samverkar avslappnat. Ridstilen har sin grund i Vilda västerns cowboys i Amerika under 1700-1800talet. Man tar fasta på att hästen är ett flyktdjur som ser människan som ett rovdjur och därför är det hästens villkor som huvudsakligen gäller. I westernridning ingår flera olika grenar och moment, där hästen och ryttaren ska samarbeta.

Historia

Uttrycket westernridning kommer från USA men själva ridtekniken och utrustningen härstammar ända från Spanien på 1400-talet som en stridskonst till häst. När spanjorerna sedan erövrade Amerika på 1500-talet tog de hästar och teknik med sig. Tekniken kom till USA runt 1770 från mexikanska vaqueros när ranchägare upptäckte fördelarna med att hästen och ryttaren kunde jobba som en sammansvetsad och avslappnad enhet. Av det hela föddes en arbetsmetod där häst och ryttare klarade av en lång arbetsdag utan att bli för trötta. Metoden används än i dag av boskapsskötare.

Bilden av en cowboy som rider mot solnedgången är mest en myt skapad av filmindustrin. Boskapsskötandet var ett slitsamt och enformigt yrke. För att dämpa tristessen gick det inte länge förrän ryttarna började jämföra sina ridkunskaper och man började tävla mot varandra. Olika grenar uppfanns och ranchägarna började arrangera tävlingar, rodeor, där alla fick visa upp sina kunskaper inför en jublande publik i jakten på ära. En rodeo var även ett sätt för arbetslösa boskapsskötare att få visa upp sina kunskaper inför eventuella arbetsgivare som sökte folk för anställning.

Sporten är stor i USA och växer även i Sverige. Det finns både ras och tävlingsorganisationer i Sverige. SQHA (Swedish Quarter Horse Association), SPHA (Swedish Paint Horse Association) SRHA (Swedish Reining Horse Association), WRAS (Western Riders Association). NSBA (National Snafflebit Association). Western Sverige är en samlande organisation där alla ras och tävlingsorganisationer finns representerade.

Organisationernas hemsidor: http://www.sqha.com, http://www.spha.se, http://www.srha.nu, http://www.wras.se, http://www.nsba.se

Hästraser

Den absolut vanligaste hästen inom westernridning är quarterhästen, painten och Appalosa. Hästen är byggd för att vara snabb, vändbar och lyhörd. I USA användes även mustang men den är numera fredad som vildhäst och därför fångas bara ett fåtal in.

I Sverige är Quarterhästen vanlig inom westernridning, men det är även vanligt att nordsvensk häst, fjordhäst, connemara och islandshäst används. Sverige har cirka 2 300 quarterhästar. Rasen har ökat både med import och med en inhemsk avel av mycket god kvalité. Arabiskt fullblod är också en vanlig syn både i USA och i Sverige.

Rasen är viktig inom westernridning speciellt i vissa tävlingsgrenar som exempelvis reining. Viktigt är samspelet mellan djur och människa. men vissa raser lämpar sig mer med tanke på rörlighet, psyke och i viss mån prägling i unga år. Quarterhästen har även ett bra sinne för att arbeta med boskap, detta kallas då "cow sense".

Teknik

Inom westernridning strävar man efter att låta hästen göra egna val och kunna arbeta självständigt eller styras med små medel.

Det viktigaste medlet ryttaren har är kroppsvikten. Förflyttar ryttaren tyngdpunkten mot vänster önskar han eller hon att hästen går åt höger. En tung sits betyder stopp.

I motsats till klassisk ridning används bettet sällan eller aldrig för att styra hästen. På en tränad häst med en tränad ryttare används bara en tygel som dessutom kan sitta utan bett en bit ovanför näsbenet.

Utrustning

Eftersom boskapsskötare har sin arbetsplats på hästryggen så är utrustningen viktig både för häst och människa.

Sadlar

 

Sv_western_saddle_parts.png
Westernsadelns delar:
1. Horn eller sadelhorn
2. Sits
3. Bakvalv
4. Fäste för roping- eller arbetsgjord
5. Remmar för filtar och liknande
6. Pad (även sadelfilt kan användas)
7. Stigläder
8. Stigbygel
9. Sadelgjord
10. D-ringfäste för brösta

Det finns många modeller av sadlar och här beskrivs de vanligaste.

Ropingsadel

Sadeln är konstruerad för att snabbt kunna ta sig i och ur. Dessutom är hornets konstruktion anpassat för att klara av ett lasso. Den används på gårdsområdet för infångande och urskillning av boskap. Sadeln är ofta bestyckad med en roping- eller arbetsgjord i bakre delen för att inte kunna tippa upp när lassot är bundet i hornet och det spänns.

Ranchsadel

Ranchsadeln har lång sits i ett hårt material för att motstå nötning och väta. Hornet bör vara av samma sort som ropingsadelns. Den används av boskapsskötaren som jobbar runt ranchens ägor och sitter långa stunder i sadeln. Här är det viktigt att sadeln passar både häst och ryttare. Den har goda möjligheter för att spänna fast sadelväskor för proviant och liknande.

Trailsadel

Detta är en "nöjessadel" för långa turer i skog och mark med samma egenskaper som ranchsadeln men har inga krav på ett kraftigt horn. Sadeln bör vara bekväm och lätt.

Reiningsadel

Reiningsadeln är en ren tävlingssadel med rena linjer och djup sits för att ryttaren ska få en närmare kontakt med hästen. Den innehåller inga metalldelar.

Pleasuresadel

Pleasuresadeln används inom tävlingsgrenarna Western Pleasure, Western Horsemanship och Trail. Sadeln är gjord i mjukt läder med en rak sits som hjälper ryttaren att sitta rakt. I utseende kan den vara konstruerad både som ranchsadel och ropingsadel men är inte lika stabilt byggd. Den är rekommenderad som nybörjarsadel.

Huvudlag, tyglar och bett

 

SplitEarShow.jpg 
Enöras träns

När man rider westernridning är bettet ett nödvändigt ont. Man strävar efter att låta hästen gå på lösa tyglar och att inget tryck ska användas i munnen. Tyglarna, benen och ryttarens kroppsvikt ska vara tillräckligt för en tränad häst och är till fördel när häst och ryttare jobbar. En normaltränad häst reagerar på hur tyglarna rör vid halsen och går undan av den orsaken (höger tygel läggs mot halsen så går hästen åt vänster). Metoden kallas neckreining (fritt översatt: halstygling).

Huvudlag

Huvudlaget är remtyget som håller fast bettet i hästens mun. På bilden visas ett one-ear-huvudlag (engelska: en-öra). Som allt i westernridning strävar man även här efter enkelhet och därför fixeras huvudlaget i det här fallet av ett öra och en hakrem. Flera versioner finns men detta är vanligt förekommande.

WesternSnaffle.jpg
Delat bett

Bett

En färdig westernhäst rids på ett stångbett, ett bett som har skänklar och ger en hävstångsverkan. Men man börjar alltid att träna hästen på ett vanligt bett utan skänklar, när hästen kan utföra alla moment samarbetsvilligt och avslappnat börjar man gå över till ett stångbett.

Tyglar

Tyglarna finns i både hel och delad version. När de är delade påminner det om två snören, ett till varje sida på bettet. Om ryttaren vill använda lasso eller har händerna upptagna med annat så binds de tvådelade tyglarna ihop och läggs över hornet på sadeln. Då styrs hästen helt med kroppsvikt och hjälper.

I filmer ser man ofta hur en cowboy sitter avslappnad i sadeln med tyglarna i ena handen. Detta är något som är en del i ridtekniken och också används vid tävling om hästen har stångbett.

Tävlingsformer

Här visas några av de tävlingsformer som finns.

Boskapsgrenar

Cutting

Här vill man visa att hästen har vallinstinkt. Den ska, på egen hand hålla en kalv åtskiljd från resten av hjorden. Man får minuspoäng om domaren märker att ryttaren hjälper hästen.

Working cowhorse

Först skall man rida en bana efter ett förutbestämt mönster. Sedan skall samma bana ridas medan man vallar en kalv.

Herdwork

En enklare form av cutting, samma regler gäller men ryttaren får hjälpa hästen med tygel och stigbyglar. Man får inte ställa upp i både cutting och herdwork i samma tävling.

Team Penning

Ett lag bestående av tre ryttare ska på viss tid sortera ut tre djur märkta med samma siffra till en fålla. Snabbast tid vinner men godkänt gäller också med ett eller två djur i fållan. Laget som fått in flest djur placeras högst oavsett tiden.

Team Sorting

Ett lag med två ekipage ska på tid sortera 10 djur i nummerordning från en fålla till en annan. Man börjar med djuret vars nummer lottas innan laget får starta. Laget med flest djur i rätt ordning och på kortast tid vinner.

Ridgrenar

Western Horsemanship

Denna gren är en typ av dressyr. Man rider ett angivet mönster där hästen skall visa medvilja. Motstånd ger minuspoäng. Utförandet av mönstret, exakthet i momenten, ryttarens sits, hållning och hjälper är det som i huvudsak bedöms.

Western Riding

Grenen påminner om Western Horsemanship men här bedöms gångarter, galoppombyten som skall ske med samtidigt med fram- och bakben, lydnad och uppförande. Hästens skall ridas i normalt tempo, vara känslig, lydig och ha lätta och fria rörelser. Premieras skall och betoning läggas på mjukhet, taktmässighet och hästens förmåga att byta galopp, exakt och lätt, rena byten (med bak- och framben samtidigt), mitt emellan två markeringar.

Trail

Trail är en gren som ska efterlikna naturen med grindar, broar, stockar och andra hinder. Man bedöms efter samarbetsförmåga och hur hästen lyssnar på hjälper.

Sliding_Stop_Flachsberg.jpg
Sliding Stop

Western Pleasure

Alla deltagare rider samtidigt längs ytterspåret runt arenan (fyrkantspåret). Bedömningen ligger på hästens hållning, halsen ska ligga nästan rakt och med huvudet i lod. Ryttaren bedöms efter hållning och förmåga att kommunicera med hästen. Många rider denna gren med löst hängande tyglar så man får intrycket av att hästen är ett nöje att rida (engelska: for pleasure).

Reining

Ryttaren rider ett förutbestämt mönster. Här ingår galoppombyten, spin (hästen vänder runt med framdelen och stillastående bakben), sliding stops (hästen bromsar hårt med bakbenen, se bilden) och roll-backs (hästen gör ett slidestop, vänder helt om och galopperar tillbaka åt samma håll den kom från) och ryggning. Hästen skall villigt låta sig ridas, med mycket litet eller inget synbart motstånd och skall helt kontrolleras av ryttaren. Premieras skall mjukhet, finess, snabbhet och bestämdhet i utförandet av de olika rörelserna, med bibehållande av kontrollerad fart. Reining är numera en FEI-gren.

Tidsgrenar

Notera: I Sverige är det förbjudet att fånga levande kalvar med lasso så här används en dummy, en kalvdocka som dras efter ett fordon.

Calf Roping (Dummy Roping)

Här skall en kalv fångas med lasso. Kalven släpps iväg och ryttaren ska jaga ikapp och med ett lassokast fånga kalven, två kastförsök tillåts om ryttaren har två lasson. Tidräkningen stoppas när kalven är fångad, hästen ryggar för att hålla lassot sträckt och ryttaren springer fram och rör vid kalven.

Barrel_course.png
Ridvägen runt tunnorna i Barrel Race

Calf Stopping (Dummy Stopping)

Grenen påminner om calf roping men ryttaren ska göra en dally och rygga hästen men inte sitta av. Dally är när lassot slås i en knut runt sadelhornet. När repet är sträckt stoppas tidräkningen.

Calf Tying (Dummy Tying)

Här gäller samma regler som i roping och stopping men ryttaren ska binda ihop tre ben på kalven med en, så kallad, piggistring. Tiden stoppas när ryttaren sträcker armarna i luften.

Barrel Race

Ryttaren skall rida runt tre tunnor (engelska: barrels) i ett klövermönster så att utgångslinjen korsar ingångslinjen mot tunnan. En vält tunna betyder fem sekunders tillägg. Observera här att om man tappar hatten får man också fem sekunders strafftid. Man rider två heat och den sammanlagda tiden räknas.

Pole Bending

Man rider slalom mellan sex uppsatta stolpar med ett avstånd av 6,3 meter mellan varje.

Att välta en stolpe eller tappa sin hatt/hjälm på banan medför 5 sekunders tillägg till totaltiden. Två heat rids där den sammanlagda tiden räknas.

Kuriosa

I westernfilmer händer det ofta att en cowboy kommer fram till saloonen och slänger nonchalant tygeln över ett räcke utan att binda fast, och hästen står kvar. Det verkar som en filmmyt men metoden fungerar faktiskt i verkligheten också. Ibland fanns det inget att binda hästen i inför natten så därför präglades hästarna till att stå still om en tygel låg på marken. Än idag tränas en del hästar till detta och det kallas för ground-tie.

En annan version var att en kort läderrem sattes runt ena benet, strax över framhoven. Hästens strävan att inte trampa på remmen gjorde att den rörde sig försiktigt eller helst stod still men ändå hade möjlighet att fly.

 

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Westernridning

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-08-01 18:57 #1 av: AnneN

Är det fler än jag som är intresserad av westernridning?

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-08-01 19:00 #2 av: cina65

Ja jag är och väntar bara på att min prins ska bli inriden.

Mvh Carina

Sajtvärd på Arabiska fullblod iFokus och Irish Cob

Medarbetare på Tonåringar iFokus

Anmäl
2009-08-19 13:22 #3 av: kaka1234567

Jag älskar westen <3

de värkar så mysigt ja jag väntar bara på att Tango ska bli min =D

Mvh kaka

Medarbetare på Arabiska fullblod,Burfåglar,undulater,Irish Cob och NH ifokus

 

Anmäl
2009-08-20 00:30 #4 av: PillanN

#3 Är han till salu nu eller har ni frågat om ni får köpa honom? Varför måste du vänta till nästa sommar då ni verkar funka så bra ihop,han var väl inte så ung heller om jag minns rätt?

Anmäl
2009-08-20 08:59 #5 av: Dior

Här är det western som gäller för hela familjen.

Anmäl
2009-08-20 22:38 #6 av: kaka1234567

#4.Tack.

Men Pappa är så upptagen med sitt företag och pizzeria att de är lite svårt.Sen vill mamma och pappa lära känna hästen också och den lätaste årstiden är sommar .Seda är de lätare att göra upp rangårningen i sommar hagen eftersom de är störe plats och mindre skade risk.

Mvh kaka

Medarbetare på Arabiska fullblod,Burfåglar,undulater,Irish Cob och NH ifokus

 

Anmäl
2009-10-21 02:10 #7 av: kaka1234567

Puttar då jag älskar Western <3

Hoppas andra tycker de med =)

Min lilla omusklade bebbe kommer säkert att trivas med mig =)

Mvh kaka

Medarbetare på Arabiska fullblod,Burfåglar,undulater,Irish Cob och NH ifokus

 

Anmäl
2009-10-21 18:49 #8 av: Dior

#7 Det gör han säkertGlad Tar du lektioner i western? Hade själv tänkt ta kontakt med ett par som bor 1 mil från oss. De föder upp quarter, och jag har för mig de gav westernlektioner, privat. (Och har en jäääätte-tjusig manege, bakom buskarnaSkrattande) Vill bara få igång Gowlaz lite mer innan jag ger mig in på det. Han är ganska ivrig för tillfället, av ren glädje över att få jobba igen. (Dessutom är inte min bak inriden än Flört)

Anmäl
2009-10-21 23:30 #9 av: kaka1234567

Ne men har ridigt westen lite för men kan inte mycket alls.Jag  ska ta lektioner på hamarby gård hade jag tänkt hörde att de va bra där.

Dem förer upp bashkirer.

(stavning)

Mvh kaka

Medarbetare på Arabiska fullblod,Burfåglar,undulater,Irish Cob och NH ifokus

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.